Bouwkundig Teken- en Adviesbureau
Politiek café over Buitengebied Raalte
Gepubliceerd op donderdag 10 mei 2012 om 14:06
Politiek café over Buitengebied Raalte

VVD-Raalte houdt op maandag 14 mei een politiek-café met als thema ‘Ruimte of Regels’. De aanleiding is de bespreking van het Bestemmingsplan Buitengebied zoals deze de komende maand in Raalte op de politieke agenda staat. Het is een onderwerp dat veel gemoederen in beweging brengt. Alleen al in de gemeente Raalte zijn over dit onderwerp 275 zienswijzen ingediend.

Belangrijk thema daarbij blijkt de vraag in hoeverre binnen zo’n bestemmingsplan alles zoveel mogelijk wordt dichtgetimmerd of dat er juist maximale ruimte wordt gelaten aan de inwoners in dat buitengebied. Tijdens het politiek café wordt aan de hand van een aantal stellingen stil gestaan bij de keuzes die de komende maand moeten worden gemaakt.

Eén van de items is onder meer wat er wel, of juist niet, mag en kan met vrijkomende agrarische gebouwen. Welke vormen van wonen of bedrijven zijn dan mogelijk. Moet daar dan volstrekte vrijheid in zijn, of moet de gemeente dat zoveel mogelijk reguleren. De VVD-fractie zal de discussie en opgedane inzichten gebruiken voor de standpuntbepaling in de gemeenteraad.

Als gastspreker is VVD-Tweede Kamerlid Johan Houwers, tevens woordvoerder Ruimtelijke ordening aanwezig. Houwers, zelf woonachtig in Winterswijk dus bekend met plattelandsgemeenten, schreef onlangs een artikel met als titel ‘Meer vertrouwen, minder angst’. Hij zal schetsen aan welke eisen een bestemmingsplan moet voldoen.

Het politiek-cafe wordt op 14 mei gehouden in Zaal De Hoppe in Broekland en begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. De avond is voor alle inwoners van de gemeente Raalte vrij toegankelijk. Aanmelden is, in verband met de organisatie van de avond, wenselijk. Dat kan via een mailtje aan de fractiesecretaris Piet Pont: piet.pont@planet.nl

Bron: Salland centraal

http://www.sallandcentraal.nl/article.php?action=showarticle&id=32768
photo